Skip to content

Over Bouwkate

Ik doe mee met de denkers en denk mee met de doeners

De naam Bouwkate impliceert dat ik mijzelf in de bouwsector begeef. Niets is minder waar. Ik ben museoloog. Mijn focus ligt op herbestemmen van roerend (erf)goed. Dit kunnen museale-, gemeentelijke-, private-, en bedrijfscollecties of verzamelingen zijn.

Wat mij inspireert is de psychologie van het herbestemmingsproces. Uit ervaring blijkt dat herbestemming, voor diegenen die dicht bij de collectie staan, een ‘hels’ karwei is. Waar te beginnen en welke stappen te nemen? Hoe neem je afstand van ‘jouw’ collectie of zelfs van je collega’s? Het klinkt zwaar, maar ontzamelen is verwant aan ‘rouwen’. Het loslaten van iets wat je -niet eens altijd- met zorgvuldigheid hebt verzameld en waaraan je -soms onbewust- en -niet eens altijd- gehecht bent geraakt.

Het begeleiden van verzamelaars en collectiebeheerders is mijns inziens dan ook evenzo belangrijk als het herbestemmen van de objecten. Het proces maakt ruimte voor scepsis en boosheid, nodigt uit tot uitzoomen en afstand nemen en creëert -mentale en fysieke- ruimte en overzicht. Voor mij is een project geslaagd als zowel de spullen en de mensen op zorgvuldige wijze ge(her)waardeerd zijn.

Ervaringen en observaties inspireren mij tot het doen van (empirisch) onderzoek naar de ontwikkeling in denken over collectioneren, nu er steeds meer gedacht wordt in een circulaire economie en het contextualiseren van objecten. Daar sterk aan gekoppeld zijn psychologische thema’s als de problematiek van (bedrijfsmatige) verzameldrift, hechten & loslaten, het geluksgevoel van beheersbaarheid en ons (on)bewuste aandeel in de vorming én overdracht van het collectieve geheugen.

 

Inspiratie en literatuur:

 • Frost, R. & Steketee, F., The Oxford Handbook of Hoarding and Acquiring,  Oxford University Press, 2014
 • Miller W.R. & Rollnick S., Motivational Interviewing, helping people change, The Guilford Press, 2013
 • Benammar K., Reframing / The art of thinking differently, Uitgeverij Boom Amsterdam, 2012
 • Pratkanis, A., The Science of Social Influence, advances and future progress, Psychology Press NY/UK, 2007
 • Ruiz, Don M. Jr., The five levels of attachment, Hierophant Publishing USA, 2013
 • Wallman, J., Ontspullen, meer leven met minder, Kosmos Uitgevers Utrecht/ Antwerpen, 2016 (Stuffocation, living more with less, Penguin books, 2013)
 • Zelfhulpboeken over opruimen en rouwverwerking, waaronder – Bennett Vogt S., Ruimte voor jezelf, opruimen in geest en huis’, Altamira Haarlem 2013 (Your spacious self, Hierophant Publishing USA, 2011) – Franke P., Omgaan met verlies en verdriet, Deltas, 2012
 • Taleb, N., Antifragile, Penguin UK, 2012
 • the minimalists
 • Jung C.G., Archetypen, Lemniscaat Rotterdam 9e druk 2003, 1971
 • Non-dualiteit, Advaita (diverse bronnen)
 • Taoïsme, I-tjing (diverse bronnen)
 • Anodea J., Handboek chakra psychologie, zelfverwerkelijking in zeven stappen (en werkboek), Altamira 19e druk 2017, 1996
 • Antroposofie, Rudolf Steiner (diverse werken)
 • Dam van J., Het zesvoudige pad, basisoefeningen voor spirituele ontwikkeling, Christofoor 3e druk 2005
 • Human Design

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: