Skip to content

Over Bouwkate

Ik doe mee met de denkers en denk mee met de doeners

 

De naam Bouwkate impliceert dat ik, Kathy Marchand (met roepnaam Kate), mijzelf in de bouwsector begeef. Niets is minder waar. Ik ben museoloog met een drijfveer voor het herbestemmen van roerend (erf)goed, een passie voor herbestemming van gebouwen en een liefhebber van cultuur.

Projecten zijn uiteenlopend. Van uitvoerend, hands-on programmeren van culturele- en museale activiteiten en herbestemmen van roerend erfgoed (m.n. logistiek, registratie, fotografie en organisatie van verkoopmanifestaties) tot het doen van onderzoek en schrijven van beleid- en visiedocumenten.

Erfgoed en cultuur geven ‘smoel’ aan een samenleving. Cultuur zet de koers uit in een steeds veranderende wereld en erfgoed borgt dát wat van betekenis is geweest op lokaal en nationaal niveau. Ze dragen beide over wat er leeft en speelt. Belangrijk daarbij is dat zij in die overdracht steeds de juiste aansluiting vinden bij de samenleving / specifieke doelgroepen en haar (niet te voorspellen) toekomst.

 

Inspiratie:

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: