Skip to content

Over Bouwkate

Ik doe mee met de denkers en denk mee met de doeners

De naam Bouwkate impliceert dat ik, Kathy Marchand, mijzelf in de bouwsector begeef. Niets is minder waar. Ik ben museoloog (alles wat het museum betreft). De focus ligt op het herbestemmen van roerend (erf)goed. Dit kunnen museale-, gemeentelijke-, private-, en bedrijfscollecties zijn. Hands-on ben ik sterk in: werken met een team en/of de huidige collectiebeheerder, procesbeheersing, logistiek, planning, budgetbeheer, (standplaats)registratie, administratie en archivering en organisatie van verkoopmanifestaties. Voor het opstellen van collectieprofielen en komen tot selectiecriteria (voorafgaand aan de uitvoerende fase) werk ik samen met collega’s uit mijn netwerk.

 

Uit ervaring blijkt dat een herbestemmingsproces, voor diegenen die dicht bij de collectie staan, nogal een ‘hels’ karwei is. Waar te beginnen? Welke stappen te nemen? Hoe houd/krijg je overzicht? Hoe neem je emotioneel afstand van de collectie en soms ook van je collega’s? Het klinkt wat zwaar, maar ontzamelen is verwant aan ‘rouwen’. Het proces van loslaten van iets wat je met zorgvuldigheid hebt verzameld en waaraan je onbewust gehecht bent geraakt.

Het zorgvuldig begeleiden van de betrokken verzamelaars/collectiebeheerders is mijns inziens dan ook evenzo belangrijk als het herbestemmen van de objecten. In een zorgvuldig proces blijven de betrokkenen aangehaakt tot voltooiing, want in-the-end is er berusting en positieve energie aangewakkerd voor een nieuwe stap. Tijdens het proces wordt ruimte geboden aan scepsis en boosheid; wordt er uitgenodigd tot uitzoomen en afstand nemen om weer – mentaal en fysiek – overzicht te krijgen; wordt vrije ruimte gecreëerd in het hoofd voor het bedenken van nieuwe ideeën. Voor mij is een project geslaagd als zowel de spullen alsook de mensen op zorgvuldige wijze herbestemd zijn. Afgestoft, zichtbaar en ge(her)waardeerd.

 

Ervaringen die ik opdoe tijdens projecten, zetten mij aan tot verdieping in theorie. Ze inspireren me tot het doen van (empirisch) onderzoek. Er zijn twee themagebieden die mij binnen het erfgoed discours bezig houden: ‘waardeontwikkeling van erfgoedobjecten ná de-musealisatie, betekenisgeving in het private domein’ en ‘bedrijfsmatige verzameldrift, wat als de collectiebeheerder het overzicht is verloren?’

 

Nu aan het lezen:

  • Frost, R. & Steketee, F., The Oxford Handbook of Hoarding and Acquiring,  Oxford University Press, 2014
  • Pratkanis, A., The Science of Social Influence, advances and future progress, Psychology Press NY/UK, 2007
  • Wallman, J., Ontspullen, meer leven met minder, Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen, 2016 (Stuffocation, living more with less, Penguin books, 2013)

Inspiratie:

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: