Skip to content

SOG

May 14, 2012

Veelgestelde vragen:

Wat? 

Stichting Onterfd Goed.

Waarom? 

Onterfd Goed vraagt aandacht voor en creëert bewustwording van en betrokkenheid bij de waarde van cultureel erfgoed en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (missietaal)

Door het aangaan van het publieke debat, kan draagvlak worden gecreëerd voor de opvatting dat het ‘museale verzamelen’ zoals dat tot op de dag van vandaag door een grote meerderheid van de museale instelling wordt gepropageerd, op korte termijn onder de loep moet worden genomen. Mede door de huidige crisis staan budgetten, beleid en normen onder druk. Moet de museale sector worden bestuurd en gefinancierd door zichzelf, door de overheid of door het publiek? (visietaal)

Wie? 

In oprichting drie zelfstandig ondernemers: Jolande Otten / Cultivate,  Dieuwertje Wijsmuller / Creative Culture Consultancy en ik / Bouwkate. En inmiddels ook drie bestuursleden: voorzitter Theo van Oeffelt / Bureau Fusion, secretaris Theo Meereboer / Stichting E30 & Erfgoed 2.0 en penningmeester Albert Kivits / Trudo.

Hoe? 

Het eerste project van SOG omvat het ontzamelen van de Scryption collectie. Zoals statutair was vastgesteld heeft Scryption (na sluiting van het museum) de collectie teruggegeven aan de fraters van Tilburg, de oorspronkelijke eigenaars. Omdat het de fraters ontbreekt aan de benodigde mankracht en deskundigheid om deze collectie te beheren, hebben zij ervoor gekozen hem over te dragen aan SOG, opdat de collectie op verantwoorde wijze ontzameld wordt.

SOG is van mening dat het belangrijk is dat een deel van de collectie bewaard blijft voor het nageslacht. We streven er naar ‘het verhaal van de ontwikkeling van schriftelijke communicatie’  te kunnen blijven vertellen met een sterk uitgedunde collectie. Alleen de kernobjecten, die als documenten van het verleden fungeren, worden bewaard. Dit houdt in dat er van de huidige collectie ongeveer 10% over zal blijven en als erfgoed aangeduid wordt.

Om te kunnen bepalen welke objecten noodzakelijk zijn voor dit verhaal wordt het Waardestellend Kader voor het Mobiele Erfgoed, dat ontwikkeld is mede door het voormalig Instituut Collectie Nederland, gebruikt. De objecten die tot het ‘nationale erfgoed’ behoren, zullen zoveel mogelijk via de richtlijnen van de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) gehuisvest worden bij Nederlandse publieke instellingen. De stukken die niet als nationaal erfgoed aangeduid worden, worden verkocht aan particulieren of aan publieke instellingen die bereid zijn de marktwaarde te betalen. Ook kunnen deze gebruikt worden voor de projecten of activiteiten die SOG voornemens is te realiseren.

Het project rondom de Scryption collectie leidt tot een publicatie met richtlijnen en aanbevelingen rond het afstoten van museale collecties. En bovenal wordt met andere instellingen en samenwerkingspartijen kennis en expertise gedeeld om afstoting te voorkomen.

      

Waar? 

De collectie zal begin juni verhuizen naar De Gruyterfabriek in Den Bosch (naast de Brabanthallen). Op ca. 260m2 zal de collectie nog één maal voor het publiek te zien zijn, voordat hij uiteen valt. Op de lokatie wordt onderzoek gedaan naar de collectie; wordt de collectie geregistreerd en via een database ontsloten; er wordt gewerkt met en aan de collectie; debat met het publiek wordt gevoerd; kennis wordt gedeeld en gemonitord; middels crowdsourcing worden projecten geïnitieerd en middels crowdfunding (en opbrengst uit verkoop van de collectie) gerealiseerd. 

      

Wanneer?

Nou, dat lijkt me duidelijk.

Meer vragen? Mail gerust naar info@onterfdgoed.nl / kate@onterfdgoed.nl

Lees verder op www.onterfdgoed.nl

Volg ons op twitter @onterfdgoed

Met veel plezier zijn we inmiddels al een poosje op weg met SOG. We houden je op de hoogte!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: