Skip to content

Visie achter Eelt

March 4, 2011

 

De energie die iedere zaterdag voelbaar is onder deelnemers en professionals is de bewerkstelliging van de visie achter het project. Ofwel de gelaagde visie van Monique Zijp, artistiek leider van Eelt en directeur van Stichting Industriestrand, op het duiding geven aan de continu veranderende maatschappij. Met als doel “mensen op artistieke wijze belangrijke vragen, ethische kwesties, laten onderzoeken. Met een creatieve, speelse aanpak ontstaan nieuwe inzichten die helpen om zin te geven aan het steeds veranderende bestaan. Stichting Industriestrand doet dit waar verschillende werelden elkaar, soms schurend, ontmoeten.” Voor dit doel zet ik me persoonlijk graag in bij het maken van Eelt.

Betrokkenheid als fundament onder projecten is wat Eelt en Stichting Industriestrand kenmerkt. “Wij praten uitgebreid met alle betrokkenen, van de jongste deelnemer tot aan het meest kritische commissielid bij een ondersteunend fonds. EELT brengt niet alleen een productie of komt geld of arbeid vragen, we willen samen vorm geven aan wat kunst en cultuur in de 21e eeuw moet zijn.” Dat vergt wel wat van deelnemers en professionals, wanneer dit gevraagd wordt voor het maken van een voorstelling. En het levert heel wat op! Door zelf betrokken te zijn met de deelnemers en alle partijen eromheen voelen zij zich vice versa ook betrokken bij Eelt. Iedereen kan het project toe-eigenen of adopteren, naargelang hij/zij tijd en energie wil/kan geven. Binnen de thematiek van de voorstelling groeit het vertrouwen onder het gehele team en daardoor delen mensen hun ‘eelt op hun ziel’ met elkaar. BouwKate faciliteert graag ‘het vergroten van betrokkenheid’ onder alle betrokkenen en betrokkenen-to-be. (Alhoewel het woord‘betrokken’ zich wel van je vervreemd als je het vaak gebruikt).

Structuur en organisatie zijn altijd in beweging in de kunstwereld. Kunst is heel gevoelig voor politieke en economische ontwikkelingen. Op de werkvloer zijn kunstprofessionals vaak al stappen verder, dan het beleid dat uitgevoerd wordt. Krakend worden de initiatieven in de bestaande kaders geperst. Tegelijkertijd liggen er nieuwe, soms visionaire beleidsnota’s te wachten voor de toekomst, die perfect aansluiten bij wat er aan innovatie al gebeurt. In dit schurende veld geeft kunstprofessional vorm aan zijn praktijk. In de organisatie van EELT maken we de informele vernieuwingen die al plaatsvinden, zichtbaar en productief. Zij zijn de onderlegger voor onze projectorganisatie. En op die wijze spreken we ook de betrokken professionals aan. Concreet hebben we het over: uitzijn op ontwikkeling van jezelf en anderen, je bijdrage leveren op projectbasis, ondernemend opstellen in het proces en zelf kansen creëren, werken met ‘pools’ voor functies, kunstprofessional zien als iemand met een gevarieerde en samengestelde beroepspraktijk.”

Een lange quote die in zijn geheel geknipt is uit de ‘visie’ van Eelt, te vinden op www.eeltweb.nl Ik heb het niet ingekort, omdat bovenstaand precies aangeeft waar BouwKate zich bevindt en wil begeven. In het ‘schurende veld’, daar waar de bruggen gebouwd moeten worden tussen denkers en makers. Daarnaast beschrijft het ook precies waarom Eelt mij aanspreekt als betrokken professional.

Advertisements
2 Comments leave one →
 1. March 5, 2011 9:42 am

  Dag Kathy,
  Goed nieuws dat je mijn visie onderschrijft en van binnenuit ziet hoe we die met zijn allen vormgeven in project EELT.
  Mogen we je mooie blogs publiceren op de site van EELT?
  En wil je er iets van op Facebook zetten?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: